acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Besøk på Breidablikk

Tilpasses alle trinn

Hvilke historier kan et hus fortelle? Et besøk på Breidablikk er en utmerket måte å bruke lokalmiljøet til å utforske vår nære historie. Redervillaen fra 1881 har et særdeles godt bevart interiør og gir et levende innblikk i livet i borgerskapet i siste halvdel av attenhundretallet.

Fortellingen om familien Berentsen som bodde på Breidablikk er også fortellingen om byen vår, og huset vitner om viktige samfunnsendringer de siste to hundre årene, om datidens kjønnsroller og sosiale ulikheter.

Museumsbesøket kan danne utgangspunkt for utforsking av hvordan fotografier og gjenstander kan fungere som historisk kildemateriale. Besøket kan også fungere som en enkel introduksjon til stilhistorien, og er derfor aktuelt for kunst - og håndverksfaget.


Det er dessverre ikke mulig å spise matpakke inne på museet, men benytt gjerne parken til spisepause.