Page 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Breidablikk og byen

Hvilke historier kan et hus fortelle?

Villaen Breidablikk ble bygget av arkitekt Henrik Nissen i 1881. Byggherre var kjøpmann og reder Lars Berentsen, en av datidens fremste næringslivsledere i Stavanger. Han var både ordfører og stortingsrepresentant og hadde mange tillitsverv i byens forretnings - og organisasjonsliv. Lars Berentsen og hans familie tok boligen i bruk i 1882. Et besøk på Breidablikk gir et unikt innblikk i borgerskapets levesett i siste halvdel av attenhundretallet.

I tillegg til temaer som stilhistorie, kunsthistorie og arkitekturhistorie er selvsagt lokalhistorie en viktig del av omvisningen. Villaen forteller den spennende historien om Berentsen-familien, om seilskipstiden i Stavanger, om vekst og kriser i byens økonomi, og om framveksten av den moderne byen.

Det anbefales å se Breidablikk sammen med Kiellandfamiliens staselige lystgård Ledaal på naboeiendommen. Dette gir et godt innblikk i stilutviklingen og borgerskapets idealer på hele 1800-tallet. Et besøk på begge anleggene varer i omlag halvannen time totalt.

For å få et enda sterkere fokus på lokalhistorie, er det mulig å starte opplegget på Stavanger museum. Her får elevene en gjennomgang av Stavanger bys historie fra grunnleggelsen i 1125 og fram til i dag. Vi fokuserer da spesielt på attenhundretallet slik at det påfølgende besøket på Ledaal og Breidablikk lettere kan settes inn i en historisk kontekst.