Page 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Stilhistorie

Kunst, design og arkitektur

Et besøk i redervillaen Breidablikk fra 1881 gir en god innføring hovedtrekk i arkitektur - og stilhistorien, med særlig fokus på attenhundretallet. Gjennom omvisning, samtale og refleksjon får elevene en forståelse for hvordan stilpreferanser, tendenser og mote hele tiden er i endring.

Villaen er oppført i sveitserstil med nyromanske og gotiske stiltrekk, og tidsriktige dekor-elementer i dragestil. Parkanlegget som omgir huset er anlagt i den romantiske engelske landskapsstilen med buede stier som slynger seg mellom trærne.

Interiøret fremstår som et av best bevarte eksempler vi har på historismens stiluttrykk. Huset er uvanlig godt bevart både i eksteriør og interiør og gir et levende inntrykk av livet i byens borgerskap. Huset har også en stor kunstsamling, bestående hovedsakelig av lokal kunst, blant annet flere Kitty Kielland-malerier.

Andre temaer som formidles er også betydningen av bygningsvern og hvordan våre gamle, verneverdige bygg representerer en del av vår historie og identitet.  Stavanger er kjent som «trehusbyen», og vi ser på hvordan den sentrumsnære bebyggelsen vitner om byens historie fra middelalderen og fram til i dag og slik speiler den generelle samfunnsutviklingen.

Formidlingsopplegget tar opp følgende kompetansemål fra Kunnskapsløftet:

·  gjere greie for hovudtrekk i vestleg gjenstandskultur fram til 1600-talet og gi døme på korleis arven frå antikken har hatt innverknad på formspråket

· gjere greie for formuttrykk, kultur, byggjeskikk og handverkstradisjonar etter 1600

·  gjere greie for overgangen frå handverk til industriproduksjon og forklare dei samfunnsmessige påverknadene dette hadde

 Det anbefales å se Breidablikk sammen med Kiellandfamiliens staselige lystgård Ledaal på naboeiendommen. Dette gir et godt innblikk i stilutviklingen og borgerskapets idealer på hele 1800-tallet, samtidig som det setter bygningene i en historisk kontekst. Et besøk på begge museene varer om lag to timer.

Breidablikk-soverom-2000.jpg#asset:298