acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Legg søndagsturen til museene på Eiganes

Breidablikk, Ledaal og Holmeegenes har åpent hver søndag ut september.

Fra 23. august og ut september kan du oppleve de herskapelige museene Breidablikk, Ledaal og Holmeegenes søndager kl. 11-16. Avslutt gjerne museumsrunden i kaféen på Holmeegenes.

Breidablikk, Eiganesveien 40A
Villaen Breidablikk ble bygget for skipsreder, handelsmann og politiker Lars Berentsen i 1880-1882. På slutten av 1800-tallet var han blant de mest velstående borgere i Stavanger, og han ønsket seg en representativ bolig som ikke stod tilbake fra naboeiendommen Ledaal. Han engasjerte derfor en av landets mest anerkjente arkitekter, Henrik Nissen i Kristiania, til oppdraget. Da siste eier Olga Berentsen døde uten arvinger i 1965, ble eiendommen etter hennes siste ønske åpnet for allmenheten. Stavanger kommune fikk ansvaret for parkanlegget og Stavanger museum fikk det faglige ansvaret for villaen, som åpnet dørene i 1975.

Breidablikk har et usedvanlig godt bevart interiør, og viser hvordan et overklassehjem så ut på slutten av 1800-tallet.

Ledaal, Eiganesveien 45
Ledaal ble bygget som lystgård for Kiellandfamilien i årene 1799-1803. Byggherre var Gabriel Schanche Kielland, eieren av et av landets største handelshus. Eiendommen gikk i arv i familien. Alexander Kielland var oldebarnet til Ledaals byggherre. Forfatteren bodde aldri selv i huset, men hørte til gjestene i selskapslivet som fant sted her. Da byfogd Jonas Schanche Kielland døde i 1930, var alle hans barn flyttet fra byen, og Ledaal ble kjøpt av Stavanger museum i 1936.

Ledaal har hatt status som Stavangers kongebolig siden 1949. Ledaal fungerer i dag som museum, kongelig residens og representasjonslokaler for Stavanger kommune.

Holmeegenes, Eiganesveien 64
Holmeegenes ble bygget som forpakterbolig med driftsbygning for Axel Kielland i 1864. På 1890-tallet ble eiendommen kjøpt av familien Pedersen som drev som gartneri her fram til 1950-tallet. Eiendommen og bygningene ble fredet av Riksantikvaren høsten 2005, etter ønske fra Gunhild Pedersen, som døde i 2006. Holmeegenes åpnet som museum i 2020.

I tillegg til eiendommen og bygningene i seg selv, er inventaret av særlig kulturhistorisk verdi, med en stor samling gjenstander fra perioden 1. verdenskrig til 1950-årene.